Persoonlijke veiligheid bestuurders en ambtenaren


Burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren worden de laatste tijd steeds vaker bedreigd of krijgen te maken met agressie. Dit raakt niet alleen hun eigen persoonlijke veiligheid, maar ook die van hun gezin en directe omgeving. Daarnaast komt de integriteit van het openbaar bestuur in het geding. De ernst van de agressie en bedreiging varieert, maar agressie en intimidatie zijn niet acceptabel.

Van wethouders, raadsleden en ambtenaren die in conflictsituaties komen met bijvoorbeeld burgers en ondernemers zijn diverse voorbeelden van bedreigingen bekend. Dit geldt ook nadrukkelijk voor burgemeesters die in aanraking komen met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in hun gemeente. Ook de recente vluchtelingenstroom, het daarop volgende maatschappelijke en politieke debat en de scherpe tegenstellingen in de samenleving zorgen voor een significante toename in het aantal bedreigde bestuurders en ambtenaren.

Cortex biedt

Cortex is gespecialiseerd in en heeft jarenlange ervaring met persoonlijke veiligheid. Met onze zeer ervaren medewerkers zijn we in staat gemeentes te ondersteunen bij het verzorgen van de persoonlijke veiligheid van haar bestuurders, ambtenaren en hun gezinnen. Op deze wijze bent u, in aanvulling op de reeds beschikbare publieke maatregelen (zoals het Stelsel Bewaken en Beveiligen), in staat om als goed werkgever voor de persoonlijke veiligheid van uw 'medewerkers' te zorgen. Dit 24/7 en 365 dagen per jaar. Verder kan Cortex ook zorg dragen voor de beveiliging van (bijzondere) raadsvergaderingen of andere risicovolle (politieke) bijeenkomsten.

Bij het organiseren van uw persoonlijke veiligheid en die van uw gezin vindt Cortex het essentieel dat alle maatregelen zo min mogelijk impact hebben op de privacy en dat u wordt ontzorgd. Maatwerk is hierbij essentieel.

Programma Persoonlijke Veiligheid Bestuurders en Ambtenaren


Het Programma Persoonlijke Veiligheid Bestuurders en Ambtenaren bestaat uit een basisprogramma inclusief een continue risico inventarisatie, continue (24/7) bereikbaarheid én beschikbaarheid van een security coordinator en persoonsbeveilgers van Cortex. Daarnaast verzorgen wij een jaarlijkse security briefing. Aanvullende diensten worden op verzoek als maatwerk uitgevoerd binnen het programma.

Ook buiten het programma kan Cortex het lokaal bestuur ondersteunen met preventieve security reviews van bestaande maatregelen en trainingen van medewerkers.


 
 
 

Heeft u direct ondersteuning nodig?

Cortex is 24/7/365 bereikbaar via
het volgende alarmnummer:

Alarmnummer085 - 0600 616Online contact?

Als u onderstaand formulier invult, nemen wij direct contact met u op.


Leaflet

Onze leaflet over het persoonlijke veiligheid bestuurders en ambtenaren vindt u door hier te klikken.