Corporate security

'Een softwarebedrijf ziet toenemende kansen in Oost-Europa en de Kaukasus voor haar activiteiten. Zowel bij de directie als de werknemers zijn er naast de ambitie gelijk ook vragen op het gebied van travel security. Hoe veilig zijn deze landen? Moeten we gaan? En zo ja, wat kunnen we doen om de risico's te beperken?'

'Een bedrijf uit de olie- en gasindustrie wordt geconfronteerd met een steeds sterker wordende lobby tegen de aanwezigheid van haar grote installaties in het stedelijk gebied van de randstad. Er wordt een demonstratie gehouden bij het hoofdkantoor. Op hetzelfde moment betreden activisten illegaal een verderop gelegen installatie. De Raad van Commissarissen vraagt aan de directie of de security maatregelen op orde zijn.'

'Een Nederlands familiebedrijf in de farmacie besluit tot de bouw van een nieuw hoofdkantoor. Bij de presentatie van het eerste ontwerp door het architectenbureau blijkt dat er op advies van de installateur 75 camera's en een fors hekwerk zijn opgenomen in het ontwerp. Op de vraag waarom heeft de architect geen antwoord.'

'Door de toegenomen terreurdreiging in West-Europa maakt een grote Nederlandse gemeente zich zorgen over de beveiliging van haar openbare diensten. Past de huidige reactieve manier van beveiligen nog bij deze nieuwe dreiging?'

 

Cortex biedt

Cortex ondersteunt uw bedrijf bij het inzichtelijk maken en blootleggen van de aanwezige security risico's. Wij adviseren hoe je deze risico's beheersbaar maakt en welke inzet van mensen en middelen hiervoor nodig is. Dit betreft organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. De onderlinge samenhang van de maatregelen vinden wij hierbij het belangrijkst; ze moeten elkaar versterken. De benodigde inzet kan 24/7/365 worden verzorgd door Cortex. 


Onze manier van werken kenmerkt zich door haar praktische aanpak en is specifiek toegesneden op uw situatie. Elke situatie is uniek en verdient dan ook een maatwerk oplossing. Cortex biedt:

  • Security risico inventarisatie
  • Advies over security maatregelen
  • Schrijven van security beleid, - plannen en - procedures
  • Review en testen van bestaande security maatregelen
  • Inzet van security personeel (security manager, preventieve observatie, persoonsbeveiliging en beveiligend chauffeur)
  • Trainen van medewerkers en security personeel
  • Specialistische rijopleidingen en -trainingen

 

 

Heeft u direct ondersteuning nodig?

Cortex is 24/7/365 bereikbaar via
het volgende alarmnummer:

Alarmnummer085 - 0600 616

 

Online contact?

Als u onderstaand formulier invult, nemen wij direct contact met u op.


Leaflet

Onze leaflet over corporate security vindt u door hier te klikken